Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AHSCO ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

919738650

Forretningsadresse

Gudbrandsdalsvegen 307, 2640 VINSTRA

Postadresse

Gudbrandsdalsvegen 307, 2640 VINSTRA

Antall lønnsmottakere

23

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.05.2022–03.05.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AHSCO ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2