Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AM BYGG & INTERIØR AS

Organisasjonsnummer

919295678

Forretningsadresse

Jølsenveien 7, 2000 LILLESTRØM

Postadresse

Jølsenveien 7, 2000 LILLESTRØM

Antall lønnsmottakere

6

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.09.2022–27.09.2025
AM BYGG & INTERIØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1