Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SØRUM VVS AS

Organisasjonsnummer

919277777

Forretningsadresse

Nordahl Bruns gate 5, 2004 LILLESTRØM

Postadresse

Nordahl Bruns gate 5, 2004 LILLESTRØM

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.10.2023–12.10.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

SØRUM VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2