Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AGDER BLIKKENSLAGER SERVICE AS

Organisasjonsnummer

919074221

Forretningsadresse

Buråsen 5, 4636 KRISTIANSAND S

Postadresse

Buråsen 5, 4636 KRISTIANSAND S

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.01.2024–15.01.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AGDER BLIKKENSLAGER SERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1