Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALL BYGGSERVICE AS

Organisasjonsnummer

919041633

Forretningsadresse

Sarpsborgveien 109, 1640 RÅDE

Postadresse

Sarpsborgveien 109, 1640 RÅDE

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.01.2022–10.01.2025
ALL BYGGSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2