Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

GEOFORM AS

Organisasjonsnummer

918883568

Forretningsadresse

Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG

Postadresse

Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.07.2023–07.07.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

GEOFORM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3