Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLBYGG AS

Organisasjonsnummer

918709363

Forretningsadresse

Fleslandsvegen 2, 5258 BLOMSTERDALEN

Postadresse

Fleslandsvegen 2, 5258 BLOMSTERDALEN

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.10.2021–27.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALLBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2