Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

3 T BYGG AS

Organisasjonsnummer

918632514

Forretningsadresse

Sørbråtagata 11, 3340 ÅMOT

Postadresse

Sørbråtagata 11, 3340 ÅMOT

Antall lønnsmottakere

19

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.10.2021–04.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

3 T BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1