Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅMLI MASKINSTASJON AS

Organisasjonsnummer

918503358

Forretningsadresse

Løvjomåsheia 21, 4820 FROLAND

Postadresse

Løvjomåsheia 21, 4820 FROLAND

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2023–31.03.2026

Godkjent opplæringsbedrift

ÅMLI MASKINSTASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1