Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARTTECH ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

918371818

Forretningsadresse

Sulufjellvegen 300, 2353 STAVSJØ

Postadresse

Sulufjellvegen 300, 2353 STAVSJØ

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.02.2022–18.02.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARTTECH ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1