Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

3B. ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

918018816

Forretningsadresse

Aundalsveien 33, 7160 BJUGN

Postadresse

Aundalsveien 33, 7160 BJUGN

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.07.2023–26.07.2026

Godkjent opplæringsbedrift

3B. ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1