Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

K LUND AS

Organisasjonsnummer

917810346

Forretningsadresse

Tempevegen 15, 7031 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 2433 Torgarden, 7005 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

136

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.09.2022–23.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

K LUND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3