Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HJELMEN AS

Organisasjonsnummer

917568278

Forretningsadresse

Hegrenesveien 15B, 5042 BERGEN

Postadresse

Hegrenesveien 15B, 5042 BERGEN

Webside

www.Hjelmen-as.no

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.01.2023–25.01.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HJELMEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2