Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS

Organisasjonsnummer

917495637

Forretningsadresse

Torgbakken 9, 5411 STORD

Postadresse

Torgbakken 9, 5411 STORD

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.01.2024–31.01.2027
ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3