Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

T-F BYGG AS

Organisasjonsnummer

917346879

Forretningsadresse

c/o Thomas Fjeldskår, Myraveien 3B, 3132 HUSØYSUND

Postadresse

c/o Thomas Fjeldskår, Myraveien 3B, 3132 HUSØYSUND

Webside

tfbygg.no

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2022–31.08.2025

Ansvarsforsikring

T-F BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1