Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AARTUN TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

916916094

Forretningsadresse

Treaskjæret 5, 4200 SAUDA

Postadresse

Treaskjæret 5, 4200 SAUDA

Antall lønnsmottakere

22

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.09.2022–01.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AARTUN TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1