Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ELPROS AS

Organisasjonsnummer

916753616

Forretningsadresse

Jæktskippergata 17, 7725 STEINKJER

Postadresse

Jæktskippergata 17, 7725 STEINKJER

Webside

www.elpros.no

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.09.2023–01.09.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ELPROS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 2