Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABACUS AS

Organisasjonsnummer

916665814

Forretningsadresse

Steinkargata 30, 4006 STAVANGER

Postadresse

Steinkargata 30, 4006 STAVANGER

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.12.2022–20.12.2025

Ansvarsforsikring

ABACUS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1