Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

916561725

Forretningsadresse

Torshølvegen 8, 3810 GVARV

Postadresse

Torshølvegen 8, 3810 GVARV

Webside

www.tbeas.no

Antall lønnsmottakere

41

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.02.2022–21.02.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2