Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALFA SERVICE AS

Organisasjonsnummer

916478356

Forretningsadresse

Grøthaugveien 4, 1963 FOSSER

Postadresse

Grøthaugveien 4, 1963 FOSSER

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.09.2021–02.09.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ALFA SERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1