Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKICON AS

Organisasjonsnummer

916217307

Forretningsadresse

Kjøita 37, 4630 KRISTIANSAND S

Postadresse

Kjøita 37, 4630 KRISTIANSAND S

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.03.2022–29.03.2025
ARKICON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1