Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARB EIENDOMSFORVALTNING AS

Organisasjonsnummer

916098707

Forretningsadresse

Hegrumveien 10, 7520 HEGRA

Postadresse

Hegrumveien 10, 7520 HEGRA

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.06.2021–08.06.2024
ARB EIENDOMSFORVALTNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1