Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

GRUNN & BETONG AS

Organisasjonsnummer

916058942

Forretningsadresse

Hesthaugen 93, 5211 OS

Postadresse

Hesthaugen 93, 5211 OS

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.10.2022–06.10.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

GRUNN & BETONG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1