Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALSTAD MASKIN AS

Organisasjonsnummer

915920918

Forretningsadresse

Rishaugveien 4, 8070 BODØ

Postadresse

Rishaugveien 4, 8070 BODØ

Antall lønnsmottakere

20

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2022–31.03.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ALSTAD MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2