Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A38 ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

915891284

Forretningsadresse

Sarbuvollveien 38, 1363 HØVIK

Postadresse

Sarbuvollveien 38, 1363 HØVIK

Antall lønnsmottakere

11

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.03.2022–11.03.2025
A38 ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1