Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

STRUTEK AS

Organisasjonsnummer

915649165

Forretningsadresse

Sandslimarka 35, 5254 SANDSLI

Postadresse

Sandslimarka 35, 5254 SANDSLI

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.11.2021–26.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

STRUTEK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2