Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FON ANLEGG AS

Organisasjonsnummer

915557368

Forretningsadresse

Nordre Fokserød 24, 3241 SANDEFJORD

Postadresse

Nordre Fokserød 24, 3241 SANDEFJORD

Antall lønnsmottakere

55

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.10.2021–07.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FON ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2