Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARCHI BYGG AS

Organisasjonsnummer

915137083

Forretningsadresse

Grenseveien 91, 0663 OSLO

Postadresse

Blakkens vei 95, 1281 OSLO

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.11.2022–25.11.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARCHI BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1