Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MURMESTER TOR TRYGVE PEDERSEN AS

Organisasjonsnummer

915102697

Forretningsadresse

Strandgaten 200, 5004 BERGEN

Postadresse

Postboks 1985, 5817 BERGEN

Antall lønnsmottakere

28

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2022–31.03.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MURMESTER TOR TRYGVE PEDERSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2