Sentral godkjenning av føretak

AKTIV HANDYMAN AS

Organisasjonsnummer
914948738
Forretningsadresse
Blåbærveien 6, 3520 JEVNAKER
Postadresse
C/o Nueva Finance AS, Årbogveien 100, 3515 HØNEFOSS
Antall lønnsmottakere
13

Godkjenningsperiode:
03.06.2022–03.06.2025

AKTIV HANDYMAN AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: UtførendeFagområde: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjonerTiltaksklasse: 1Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 1

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering.

Tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten vanskelighetsgrad. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) m.m.

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig endring av:

  • enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer
  • små barnehager og arbeidsbygg til og med to etasjer
  • landsbruksbygninger og lagerbygg t.o.m. 2000m2 BRA,
  • supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i store bygg
Funksjon: UtførendeFagområde: LøfteinnretningerTiltaksklasse: 1Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 1

Fagområdet omfatter installasjon av ny, uskifting eller vesentlig ombygging av eksisterende løfteinnretninger.

Tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter installasjon av ny, ombygging eller utskifting av eksisterende løfteinnretning med liten kompleksitet og lav fart.

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1 kan være:

  • trappeheiser
  • løfteplattformer i eller uten sjakt
  • vare- og småvareheiser
  • rulletrapper med lav etasjehøyde