Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MALMIN ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

914561345

Forretningsadresse

Killinglandveien 95, 4312 SANDNES

Postadresse

Killinglandveien 95, 4312 SANDNES

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.08.2021–26.08.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MALMIN ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1