Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A. FURULUND ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

914521378

Forretningsadresse

Andorstuvegen 141A, 2054 MOGREINA

Postadresse

Andorstuvegen 141A, 2054 MOGREINA

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.06.2023–27.06.2026

Godkjent opplæringsbedrift

A. FURULUND ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1