Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A.S.K PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

914412153

Forretningsadresse

c/o Kjell Tore Johansen, Småvikan 15, 7114 RÅKVÅG

Postadresse

c/o Kjell Tore Johansen, Småvikan 15, 7114 RÅKVÅG

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.07.2021–16.07.2024
A.S.K PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1