Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGDER BYGGTJENESTER AS

Organisasjonsnummer

914383528

Forretningsadresse

Storgata 4, 4790 LILLESAND

Postadresse

Gjennestadveien 19, 4821 RYKENE

Webside

agderbyggtjenester.no

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.10.2023–05.10.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AGDER BYGGTJENESTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1