Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KB BLIKK AS

Organisasjonsnummer

914341922

Forretningsadresse

Tyriveien 7, 1481 HAGAN

Postadresse

Tyriveien 7, 1481 HAGAN

Webside

www.kbblikk.no

Antall lønnsmottakere

19

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.06.2024–06.06.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KB BLIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2