Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ANLEGGSMASKINER AS

Organisasjonsnummer

914330858

Forretningsadresse

Bassengbakken 4, 7042 TRONDHEIM

Postadresse

Bassengbakken 4, 7042 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.03.2024–21.03.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ANLEGGSMASKINER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1