Sentral godkjenning av føretak

TERMOENERGI NORGE AS

Organisasjonsnummer
914267781
Forretningsadresse
Leif Weldings vei 16, 3208 SANDEFJORD
Postadresse
Leif Weldings vei 16, 3208 SANDEFJORD
Webside
www.termoenergi.no
Antall lønnsmottakere
4

Godkjenningsperiode:
02.03.2018–02.03.2021

 Yrkesskadeforsikring

 Ansvarsforsikring

TERMOENERGI NORGE AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: ProsjekterendeFagområde: BygningsfysikkTiltaksklasse: 2Vis betydningSkjul betydning

Prosjekterende, tiltaksklasse 2

No Approval Area Description Found
Funksjon: Uavhengig kontrollerendeFagområde: Våtrom (i boliger)Tiltaksklasse: 1Vis betydningSkjul betydning

Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 1

No Approval Area Description Found
Funksjon: Uavhengig kontrollerendeFagområde: Lufttetthet (i nye boliger)Tiltaksklasse: 1Vis betydningSkjul betydning

Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 1

No Approval Area Description Found
Funksjon: Uavhengig kontrollerendeFagområde: BygningsfysikkTiltaksklasse: 2Vis betydningSkjul betydning

Uavhengig kontrollerende, tiltaksklasse 2

No Approval Area Description Found