Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKSENT ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

914216680

Forretningsadresse

Dåsvannsdalen 672, 4737 HORNNES

Postadresse

Dåsvannsdalen 672, 4737 HORNNES

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.09.2022–09.09.2025

Ansvarsforsikring

AKSENT ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2