Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SØRENSEN ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

914205638

Forretningsadresse

Stangevegen 34, 2317 HAMAR

Postadresse

Stangevegen 34, 2317 HAMAR

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.02.2024–23.02.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

SØRENSEN ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2