Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AAKRE AS

Organisasjonsnummer

913846192

Forretningsadresse

Aubehagen 21, 4046 HAFRSFJORD

Postadresse

Aubehagen 21, 4046 HAFRSFJORD

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.06.2023–22.06.2026
AAKRE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1