Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AREA BYGG AS

Organisasjonsnummer

913801547

Forretningsadresse

Vadumveien vest 9, 3159 MELSOMVIK

Postadresse

Vadumveien vest 9, 3159 MELSOMVIK

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.07.2022–06.07.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AREA BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2