Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

+ ARK AS

Organisasjonsnummer

913779908

Forretningsadresse

St Olavs gate 6, 3126 TØNSBERG

Postadresse

Postboks 1307, 3105 TØNSBERG

Webside

www.plussark.no

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.06.2023–09.06.2026
+ ARK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3