Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ORKLA MARDAHL AS

Organisasjonsnummer

913684281

Forretningsadresse

Vigorvegen 9, 7300 ORKANGER

Postadresse

Vigorvegen 9, 7300 ORKANGER

Antall lønnsmottakere

31

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.07.2022–29.07.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ORKLA MARDAHL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3