Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS

Organisasjonsnummer

913630475

Forretningsadresse

Damsgårdsveien 131, 5160 LAKSEVÅG

Postadresse

Damsgårdsveien 131, 5160 LAKSEVÅG

Webside

www.skalarib.no

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.06.2023–30.06.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2