Central approval for companies

AKUSTIKK-KONSULT AS

Organizational number
913492455
Business address
Nordre Fokserød 14, 3241 SANDEFJORD
Postal address
Nordre Fokserød 14, 3241 SANDEFJORD
Number of employees
3

Approval period:
19.08.2022–19.08.2025

AKUSTIKK-KONSULT AS is approved in the following areas:
FunctionField areaDevelopment class
Function: ProsjekterendeField area: Lydforhold og vibrasjonerDevelopment class: 3Show meaningHide significance

Prosjekterende, grade 3

Fagområdet omfatter planlegging og prosjektering av byggverk for å sikre brukernes behov for beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Oppgaven omfatter kartlegging av lyd- og vibrasjonskilder i og utenfor byggverket, samt planlegge og prosjektere byggverk og nødvendige tiltak.

Lyd- og vibrasjonskilder i byggverket kan komme fra tekniske installasjoner som løfteinnretninger, VVS-installasjoner, ventilasjon og fra produksjonsprosesser. Lyd- og vibrasjonskilder utenfor byggverket kommer hovedsakelig fra trafikken, men også fra nærliggende industri- og servicelokaler oa.

Med lydtekniske egenskaper menes luftlyd og trinnlyd og etterklangstid. Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av tilstrekkelig lydkvalitet og god romakustikk tilpasset bruken av byggverket.

Tiltaksklasse 3
Prosjektering av lydforhold i byggverk med flere enn 5 etasjer og med to eller flere brukerområder. Godkjenningsområdet omfatter byggverk hvor prosjektering av tiltak mot vibrasjoner er krevende Det gjelder særlig forhold hvor vibrasjoner overføres via bakken og fundament.