Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AHS MASKIN AS

Organisasjonsnummer

913162544

Forretningsadresse

Bureisingsveien 37, 7250 MELANDSJØ

Postadresse

Bureisingsveien 37, 7250 MELANDSJØ

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.09.2022–17.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AHS MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1