Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKIT AS

Organisasjonsnummer

913047931

Forretningsadresse

Holamoen 3, 4460 MOI

Postadresse

Holamoen 3, 4460 MOI

Webside

www.arkit.no

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.09.2023–13.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ARKIT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2