Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BP3 PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

913031725

Forretningsadresse

Teknologiveien 10, 8517 NARVIK

Postadresse

Teknologiveien 10, 8517 NARVIK

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2022–24.09.2025
BP3 PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3