Sentral godkjenning av føretak

TAKST OG UAVHENGIG KONTROLL AS

Organisasjonsnummer
913020804
Forretningsadresse
c/o Åge Vadla Otterbech, Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER
Postadresse
c/o Åge Vadla Otterbech, Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER
Antall lønnsmottakere
2
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

TAKST OG UAVHENGIG KONTROLL AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse