Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

HABEX AS

Organisasjonsnummer

912544931

Forretningsadresse

Eggedalsveien 277, 3358 NEDRE EGGEDAL

Postadresse

Eggedalsveien 277, 3358 NEDRE EGGEDAL

Webside

www.habex.no

Antall lønnsmottakere

33

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.10.2022–20.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HABEX AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1